Tìm kiếm
TRANG CHỦ

|

GIỚI THIỆU

|

TIN TỨC-SỰ KIỆN

|

PHÁT TRIỂN TN & MT BỀN VỮNG    
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÀ HỮU HẠN - TRÍ TUỆ CON NGƯỜI LÀ VÔ HẠN
Thông tin chung
Phát triển Kinh tế bền vững

Phát triển xã hội bền vững

Tài nguyên đất
Tài nguyên nước

Địa chất - Khoáng sản

Môi trường

Khí tượng - Thuỷ văn

Tài nguyên biển

Tài nguyên rừng

Đa dạng sinh học

Vùng KTTĐ Quốc Gia
Vùng KTTĐ Bắc Bộ
Vùng KTTĐ miền Trung

Vùng KTTĐ phía Nam


Dự án


Hoạt động


Cơ sở dữ liệu

TÀI NGUYÊN NƯỚC


TCVN 6980-2001 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (10:45 18/10/2006)

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

(TCVN 6980 : 2001)

Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for domestic water supply.


1 Phạm vi áp dụng.

1.1   Tiêu chuẩn này quy định chi tiết giá trị giới hạn các thông số và nồng độ của các chất ô

nhiễm trong nước thải công nghiệp theo thải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận.

Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui trình hiện hành.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945 : 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào sông hoặc suối cụ thể ( sau đây gọi chung là “sông ” ) có chất lượng nước dùng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2        Tiêu chuẩn viện dẫn.

TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

3        Giá trị giới hạn

3.1   Giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải theo thải

lượng khi thải vào các vực nước sông có lưu lượng nước khác nhau, không được vượt quá các giá trị tương ứng nêu trong bảng 1.

Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945-1995.

3.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.

Bảng 1 – Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

TT

Thông số

Q > 200 m3/s

Q = 50 ÷ 200 m3/s

Q < 50 m3/s

F1

F2

F3

F1

F2

F3

F1

F2

F3

1

Mầu , Co – Pt ở      pH =7

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2

Mùi, cảm quan

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

Không có mùi khó chịu

3

BOD5 (20 0C ), mg/l

40

35

35

30

25

25

20

20

20

4

COD, mg/l

70

60

60

60

50

50

50

40

40

5

Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l

50

45

45

45

40

40

40

30

30

6

Asen, As, mg/l

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,1

0,05

0,05

7

Chì, Pb, mg/l

0,1

0,1

0,1

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

8

Dầu mỡ khoáng, mg/l

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

Dầu mỡ động thực vật, mg/l

20

20

20

10

10

10

5

5

5

10

Đồng, Cu, mg/l

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

11

Kẽm, Zn, mg/l

1

1

1

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

12

Phospho tổng số, mg/l

10

10

10

6

6

6

4

4

4

13

Clorua, Cl- , mg/l

600

600

600

600

600

600

600

600

600

14

Coliform, MPN/100 ml

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Chú thích:

Q là lưu lượng sông, m3/s;

F là thải lượng, m3/ngày (24 giờ);

F1 từ 50 m3/ngày đến dưới 500 m3/ ngày,

F2 từ 500 m3/ngày đến dưới 5000 m3/ngày,

F3 bằng hoặc lớn hơn 5000 m3/ ngày


Theo epe
 
Các tin khác
  TCVN 6774-2000 Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh (18/10/2006)
  TCVN 6773-2000 Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi (18/10/2006)
  TCVN 6772-2000 Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt (18/10/2006)
  TCVN 5945-95 Tiêu chuẩn nước thải (18/10/2006)
  TCVN 5944-95 Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm (18/10/2006)

   Xem các tin đã đưa theo ngày  

CHUYÊN ĐỀ
 Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam
 Các hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững
 Phát triển bền vững ở khu vực
 Chương trình nghị sự 21 của các nước
   
TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ  

HỎI ĐÁP

  LIÊN HỆ    
© 2006 Bản quyền thuộc Văn phòng phát triển bền vững Bộ Tài nguyên và Môi trường
    - Địa chỉ: P507 Nhà A, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
    - Điện thoại: (84-4) 3795 6868 - Số lẻ: 1219
    - Email: agenda21@monre.gov.vn - Website: http://www.agenda21.monre.gov.vn

    - Thiết kế và xây dựng bởi VietWeb*CMS